top of page

Informatie hier onder betreffende:

- Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, zekerheid over kwaliteit

- DTF, Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie 

- Marktwerking, het restitutie-natura systeem, de Zorgwet en het eigen risico

- Onze tarieven voor zorg als deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar

- Informatie over Dierenfysiotherapie, Lid NVFD

Behandeling van dieren gebeurt niet in de praktijk maar aan huis en is om die reden begrensd tot een redelijke straal in/rond Zoetermeer 

- Kwaliteits-jaarverslag 

Zekerheid over kwaliteit

Corrie Kempen en Ruud Klarenbeek zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren, is door de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

DTF, Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

DTF ook in Fysiotherapie Kempen en Klarenbeek

Ook wij zijn direkt toegankelijk, hiervoor is de aanvullende scholing gevolgd. Deze scholing geeft extra kennis voor het herkennen van aandoeningen die buiten het vakgebied van de fysiotherapeut vallen en waarvoor men wel naar de huisarts moet gaan. Een rapportage aan de huisarts geschiedt alléén met uw toestemming.

Direct beginnen met werken aan uw herstel

Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Eerst een screening door de fysiotherapeut

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Deze Screening kan bij ons vóóraf. Na het maken van een afspraak kunt u via de link op deze website naar het online Intakeformulier.

Tarieven

Prijslijst Fysiotherapie

Diensten conform CTG/ZA-besluit 

Zitting

€ 27,40

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 27,40

Screening DTF (Directe Toegankelijkheid)

€ 12,70 

Intake en onderzoek na screening DTF

€ 27,40 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 97,50

Lange zitting complexe vragen (van lijst)

€ 58,55

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 13,45

Telefonisch consult (afgesproken)

€ 12,70

Niet nagekomen afspraak

€ 18,95

Eenvoudig, kort rapport (*1)

€23,45

Uitgebreid rapport (*2)

€ 67,50  

*1      Ons A5 verslagformulier

*2      Verslag verzekeringsmaatschappij e.d. 

Tarieven per 1 januari 2015

LET OP: Bovenstaande tarieven gelden niet wanneer uw Zorgverzekeraar ons verplicht heeft om aan u, ook buiten een Aanvullende Verzekering, het contractueel afgesproken tarief te rekenen.

Marktwerking, het restitutie-natura systeem, de Zorgwet en het eigen risico.

Fysiotherapie Kempen en Klarenbeek heeft met àlle verzekeraars een contract

Vrije markt voor de fysiotherapeut.

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeut. Op 1 februari 2005 is dit veranderd en bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut betere service of kwaliteit levert, bijvoorbeeld ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, dan kan er een hoger tarief gelden. De overheid wil met een 'vrije markt' de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. In deze informatie staan de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Maar het is mogelijk dat een individuele zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Wat betekent de vrije markt voor u?

Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Iedere fysiotherapeut is verplicht om een tarievenlijst op te hangen in zijn praktijk. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een goede keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Basispakket Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringwet ingegaan. De fysiotherapie in dit basispakket dat elke Nederlander heeft is hetzelfde als in de voormalige ziekenfondsverzekering. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket (vanaf de 21e behandeling) en kinderen tot 18 jaar. Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie uitsluitend nog in een aanvullende verzekering vergoed. Daarom is het belangrijk dat u zich aanvullend verzekert voor fysiotherapie. Vraag naar de voorwaarden bij uw verzekeraar, of kijk op www.defysiotherapeut.com voor een vergelijking van de meest recente gegevens.

Aanvullende verzekering

De fysiotherapeut helpt bij klachten die met beweging te maken hebben. Daarom is het verstandig om te zorgen dat u voor fysiotherapie goed verzekerd bent. Dat kan, met een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars.

Overstappen naar een andere verzekeraar

Als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen gelden meestal per 1 januari. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw oude polis op te zeggen.

Natura en restitutie

In het geval u geen factuur van uw fysiotherapeut ontvangt en de verzekeraar voor u de betaling afhandelt, is er sprake van betaling in natura. Ontvangt u wel een factuur dan is er sprake van betaling in restitutie. Het kan zijn dat u wel een deel van de kosten kunt declareren, maar de vergoeding van uw zorgverzekeraar is vaak lager dan bij betaling in natura.

Geen wettelijk eigen risico in de Aanvullende Verzekering van de Zorgverzekeringswet, dit geldt alleen voor de Basisverzekering

Een uitzondering hierop is de fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, hier geldt geen eigen risico in de Basisverzekering.

Dit geldt niet voor de Aanvullende Verzekering.

Bij de Aanvullende verzekering die u hebt afgesloten kunt u wel een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw verzekeraar. 

Naar de Uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Amersfoort.

Dierenfysiotherapie

Ruud Klarenbeek, lid NVFD

Naast de humane fysiotherapiepraktijk heeft Ruud ook een opleiding gevolgd tot dierenfysiotherapeut.

Behandeling met Dierfysiotherapie gebeurt niet in de praktijk maar aan huis en is om die reden begrensd tot een redelijke straal in/rond Zoetermeer 

Een dierenfysiotherapeut is in beginsel een humane fysiotherapeut. De opleiding tot dierfysiotherapeut is dan ook een vervolgstudie op de studie humane fysiotherapie. Met andere woorden, dierfysiotherapie is een specialisatie en gericht op het bewegingsapparaat van dieren. De aangesloten leden bij de NVFD zijn zeer deskundig en verlenen zowel curatieve zorg (gericht op genezing), preventieve zorg (gericht op het voorkomen van problemen), als palliatieve zorg (gericht op verlichting of verzachting van pijn bij met name het oudere dier).  

Paarden

Aan het bewegingsapparaat van een paard wordt redelijk hoge eisen gesteld. Met name in de paardensport. Hierbij doet elke discipline beroep op specifieke aspecten van het bewegingsmechanisme. Een optimale prestatie vereist absolute vrijheid van bewegen zonder belemmeringen.  

Paarden zijn van nature niet berekend op het dragen van een ruiter. Dit betekent dat hij voortdurend zijn bewegingsapparaat aanspreekt voor een juiste balans. Wanneer de balans in het bewegingsmechanisme verstoord raakt, kunnen klachten optreden.  

Indien er klachten zijn en uw paard reageert niet zoals u gewend bent, dan kan fysiotherapie voor uw paard uitkomst bieden. De dierenfysiotherapeut adviseert u altijd eerst contact op te nemen met de dierenarts. In geval van een probleem aan het bewegingsmechanisme zal u worden doorverwezen naar de dierenfysiotherapeut. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier zelf ook om verzoeken.

Als uw dier zonder duidelijke oorzaak kreupelt, stijver wordt, moeilijk springt, minder graag loopt of zich ineens minder graag op de rug laat borstelen kan dierfysiotherapie uw dier helpen.

Ook als een dier met een stoornis aan het bewegingsapparaat onvoldoende reageert op pijn medicatie of als pijnmedicatie nadelig is voor het dier, wordt verwezen naar de dierenfysiotherapeut.  

Honden

Van alle huisdieren komt de hond het meest in aanmerking voor fysiotherapeutische behandeling. Het betreft hier een behandeling die gericht is op genezing.  

Er zijn veel aandoeningen waarvoor de indicatie (aangewezen geneeswijze) fysiotherapie is. Over het algemeen kunt u dit het eerst afleiden uit veranderingen in gedrag en beweging. Behandelingen worden altijd gedaan op basis van het stellen van een diagnose aan de hand van informatie en onderzoek. Het behandelplan wordt met de eigenaar doorgesproken.

Behandelingen

Blessures en stoornissen in het bewegingsapparaat als gevolg van spier-, pees-, gewrichts- en/of wondproblemen zijn goed te behandelen en te verhelpen met dierfysiotherapie. Het gaat hierbij om curatieve zorg, gericht op genezing en start na verwijzing door een dierenarts.

De dierfysiotherapie kent verschillende behandelmogelijkheden:

  • Bewegingstherapie ter vermindering van stijfheid en ter verbetering van spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie
  • Massage ter verbetering van de circulatie, het normaliseren van spierspanning en het verminderen van zwellingen
  • Fysiotechnische applicaties zoals warmte, koude, elektromagnetisme en licht (UV- en laserstraling), elektrotherapie en ultrageluid
  • Adviezen, bijvoorbeeld met betrekking tot voeding, rust en/of beweging, de bodem waarop wordt getraind, stalmanagement en rijtechnieken ter bevordering van herstel en ter voorkoming van herhaling
  • Manuele therapie. Dit is de diagnostiek en behandeling van bewegingsbeperkingen van gewrichten en wervelkolom.  

Voor meer informatie, stel uw vraag via het Contactformulier of bel 06-49945363 Ruud Klarenbeek  

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Fysiotherapie Kempen en Klarenbeek 

Filosofie van de praktijk 

Corrie Kempen en Ruud Klarenbeek hebben zich sinds het afstuderen als fysiotherapeut in 1983 resp. 1988 vooral toegelegd op het verbeteren van kennis en vaardigheden gericht op zoveel mogelijk komen tot aanpak van de onderliggende oorzaak van gezondheidsklachten.   

Hierbij is steeds gestreefd naar een therapievorm waarbij het belangrijkste aangrijpingspunt de zelfredzaamheid van de patiënt is. Dit wordt vorm gegeven door inzicht te bieden in het ontstaan van de klachten en consequenties van gedrag en houding. 

De eigen vrije keuze is hierin een belangrijk element, de adviezen opvolgen is beslist geen verplichting maar het oude gedrag heeft consequenties in de vorm van het aanhouden of recidiveren van de gezondheidsklachten.

Op deze wijze kan bij chronische en recidiverende klachten, indien gewenst, een leerproces geboden worden van het verkennen van de grenzen van ‘klachten tot het klachtenvrij zijn’.  

Ter ondersteuning worden in de behandeling technieken gehanteerd waardoor (zoveel als mogelijk) de klachten in één behandeling direct al verminderd zijn. Hierdoor is het gemakkelijker om vervolgens de adviezen op te volgen doordat pijn en beperkingen e.d. zijn afgenomen. 

Een struikelblok kan zich voordoen: als de klachten verminderd zijn door de behandeling is het niets méér genezen dan bij binnenkomst. Verbetering van de belastbaarheid heeft tijd nodig, een genezingsproces kost tijd. Deze waarschuwing wordt meegegeven maar vaak, doordat de waarschuwing minder sterk is, gaat men teveel belasten en is er enige tijd na de behandeling een plotse klachtentoename.   

Het gebeurt regelmatig dat men een deel van de uitleg vergeten is. Bij een volgende afspraak wordt dan soms gezegd: “ik heb zo’n last gehad na de behandeling”. Als dan gevraagd wordt wanneer dit is begonnen dan blijkt dat direct na de behandeling het wél beter is geweest. Pas na enige tijd zijn de klachten weer begonnen. 

Een uitspraak van Ruud voor deze situatie: ”de rest van je leven ligt na de behandeling”. Vaak is te herleiden op welk moment de klachten begonnen en kan samen met de patiënt de oorzaak ontdekt worden. Dan is dit gebeuren een leermoment geworden om de grenzen van de huidige situatie te leren kennen op de weg naar verbetering /herstel.  

Wat betreft de ‘onbegrepen klachten’

Onbegrepen wil alleen maar zeggen dat ‘iemand met de juiste deskundigheid’ het nog niet heeft bekeken. Soms kan een fysiotherapeut, vooral met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van oorzakelijke verbanden en in relatie psyche en emotie, bepaalde klachten wél plaatsen in een bekend ziektebeeld, gaat er daarmee vaak ook een deur open naar verbetering/herstel. 

Door inzicht in het ontstaan van klachten, adviezen en het bieden van ondersteunende technieken in de behandeling streven wij naar een optimale zelfredzaamheid van degene met gezondheidsklachten. Wij maken niet vaste behandelafspraken, jaar in jaar uit maar ondersteunen. Dat wil zeggen dat we alleen behandelen als iemand het zelf niet redt, de deur is altijd open. De behandeling die we bieden is gebaseerd op het streven om onszelf overbodig te maken.   

De acute klachten

Door de wijze van aanpak is het aantal behandelingen dat nodig is bij (sub)acute klachten in onze praktijk gemiddeld zeer laag. Soms maar één keer, soms een paar en natuurlijk kunnen we geen wonderen verrichten, soms heeft een klacht wat meer tijd nodig om te herstellen.  

De scholing welke is gevolgd varieert van korte modules tot jaren durende studies. Het is steeds gebaseerd op

-het verkrijgen van dieper inzicht in het functioneren van lichaam en geest

-verbeteren van technieken om op snelle wijze klachtenverlichting te bereiken welke bijdraagt aan het herstelproces (dus niet de technieken die gericht zijn op symptoombestrijding)  

Cijfers

- Gemiddelde

Het gemiddelde aantal behandelingen, inclusief chronische aandoeningen, is 5,61. 

- Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is hoog. Bij 95% is “het behandeldoel bereikt”. 

- Binnenkomst DTF - Verwijzing

Verhouding 52-48%  

DTF

Onze praktijk biedt Directe toegankelijkheid (DTF) dus een verwijzing door huisarts of specialist is niet nodig.  

Dierfysiotherapie

Ruud Klarenbeek is de dierfysiotherapeut, lid van NVFD. Behandeld worden vooral honden en paarden.

Dieren zijn rustiger in hun eigen omgeving dus ook de honden worden aan huis behandeld zolang het in Zoetermeer of de nabije omgeving is.   

Promotie

De website www.k2fysiotherapie.nl is aangemeld bijverschillende zoekmachines. In de Gemeentegids en De Telefoongids/Gouden Gids zijn een gratis vermelding ook een advertentie geplaatst.  

De website www.k2fysiotherapie.nl

Op het Internet is een ruim aanbod van informatie, het is niet nodig om algemene informatie betreffende aandoeningen en therapie ook nog eens op onze website te plaatsen. Een paar links naar goede informatie zijn geplaatst op de eerste pagina.  

Op onze website wordt de specialisatie van onze praktijk in chronische en onbegrepen klachten toegelicht. Er is een pagina met nieuwsartikelen welke interessant zijn in het licht van onze specialisatie.  

Praktische zaken

Aangesloten bij de Geschillencommissie van het KNGF.

Vakantiewaarneming geschiedt, indien nodig, door een collega praktijk waar een afspraak mee gemaakt is.  

Klachten

Geen  

Aanbouw

De aanbouw is eind 2011 gereed gekomen. Het is een heel lichte, fijne behandelkamer geworden. Door de extra aandacht voor geluidsisolatie is de privacy nu 100%.  

Plannen korte termijn  

Contacten in de omgeving 

Aanmeldingen voor behandeling komen vooral via-via, niet speciaal uit Zoetermeer.   

Er zijn een aantal fysiotherapiepraktijken in de nabije omgeving van onze locatie. Wij willen geenszins gaan actief concurreren met de andere praktijken op het gebied van de algemene fysiotherapie.

Als we van een huisarts in Zoetermeer wat meer patiënten behandeld hebben zijn we voornemens om ons te gaan voorstellen en onze specialisatie in een persoonlijk contact toe te lichten.

Plannen lange termijn  

Kwaliefy en CQ-index

De patiënttevredenheid is wat ons betreft het belangrijkste criterium van kwaliteit. Deze wordt zichtbaar voor ons, toekomstige patiënten en de verzekeraars, in de CQ-index.  

Wij zijn heel gelukkig met de verandering van de verzekeraars naar CQ-index als kwaliteitsmeting. Dan is de maatstaf niet meer hoeveel lettertekens er gebruikt worden in elk vakje van een behandelverslag-formulier…

De enige 2 zaken die van belang zijn betreffende de kwaliteit van de behandeling zijn

- de tevredenheid van de patiënt

en

- het bereikte resultaat van verminderen/verhelpen van de klachten waar iemand mee komt en dit zo snel en blijvend mogelijk.  

Fysiotherapie Kempen en Klarenbeek

Sinds 2006 in Zoetermeer, sinds 1984 werkzaam.     

Praktijkadres:

Tweede Stationsstraat 289

2718AB Zoetermeer

AGB code praktijk 04 004242   

Werkzame fysiotherapeuten, lid Centraal Kwaliteitsregister KNGF:

Ruud Klarenbeek             AGB code 04 038065

Corrie Kempen                AGB code 04 042681   

Praktijk voor Eerstelijns fysiotherapie, gespecialiseerd in de onbegrepen, recidiverende en chronische klachten. Natuurlijk zijn ook de acute klachten heel welkom.    

Opgesteld door Corrie Kempen

Zoetermeer 1 februari 2015    

bottom of page